Free shipping for orders from 50€

Pogoji & obrazec za vračilo

Pogoji za vračilo

  1. Stranka v vlogi potrošnika lahko v štirinajstih delovnih dneh od prejema blaga brez navedbe razloga odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov.
  2. Rok za možnost odstopa se prične s kupoprodajnimi pogodbami in drugimi pogodbami, namenjenimi nakupu izdelka proti plačilu na dan, ko kupec ali tretja stranka, ki jo imenuje stranka in ne deluje kot prevoznik, dobi blago. Če je kupec naročil več blaga pod enim naročilom, ki se dostavi ločeno, na dan, ko kupec ali tretja stranka, ki jo imenuje stranka in ne deluje kot prevoznik, pridobi lastništvo zadnjega dobavljenega blaga. Zadostuje, če je stranka poslala odstopno izjavo v odstopnem roku. Odločilen je datum predaje izjave o odstopu.
  3. Izjavo o odstopu lahko pošljete neuradno po elektronski pošti na info@sena-flora.com ali po priporočeni pošti na zgoraj nevedeni naslov ponudnika. Uporabnik lahko uporabi priloženi obrazec za umik, kar pa ni nujno.
  4. Pravica do odstopa ne velja za blago, ki je narejeno po specifikaciji stranke ali je jasno prilagojeno strankinim osebnim potrebam. Poleg tega pravica do odstopa ne velje, če je bilo blago poslano zapečateno, pečat pa je bil odstranjen po dostavi. Pravica do odstopa tudi ne velja za blago, ki se lahko hitro pokvari ali katerega datum poteka hitro preteče.
  5. Učinek odstopa, ki je dejansko prijavljen dobavitelju, je, da se plačila, ki jih je stranka opravila, vključno s stroški dostave za standardno dostavo, načeloma vrnejo takoj in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je dobavitelj prejel obvestilo o odstopu. Pri odstopu od pogodbe se povračilo nakupne cene, če ponudnik ne ponudi drugače, lahko zadrži, dokler blago ni vrnjeno oziroma dokler ni ustreznega dokazila, da je bilo blago poslano nazaj.
  6. Povračilo plačil bo izvedeno na enak način, kot ga je opravila stranka in brez zamudnih obresti. Poleg tega ponudnik ne vrne dodatnih stroškov posebne dostave.
  7. Kupec mora nemudoma in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je bila vložena izjava o umiku, blago poslati ponudkniku nazaj. Če je blago dokazano poslano nazaj v tem roku, se vrnitev pošiljke šteje za pravočasno.
  8. Kupec mora v celoti vrniti prejeto blago, v originalni embalaži in skupaj z vsemi dodatki, ki jih le ta vsebuje na naslov SENA FLORA d.o.o., Oprešnikova ulica 60, 4000 Kranj.
  9. Potrošnik nosi vse neposredne stroške vračila.

 Obrazec za vračilo

 Če želite preklicati sklenjeno pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj na:

 SENA FLORA d.o.o.

Oprešnikova ulica 60

4000 Kranj

Slovenija

e-naslov: info@sena-flora.com

 

S tem preklicujem(o) sklenjeno pogodbo za nakup sledečih izdelkov:

..............................................................................

..............................................................................

(navedite ime izdelka, številko izdelka in ceno izdelka)

 

Izdelki naročeni dne:

.............................

(datum)

 

Izdelke prejel dne:

.............................

(datum)

 

Ime in naslov stranke

......................................

......................................

......................................

......................................

 

 

.............................                                                               .............................

Podpis                                                                             Kraj, Datum